BLOGI

9 vaihetta miten pääset asiakasanalyytikassa alkuun

Asiakasanalytiikan tavoitteena on kyky ymmärtää asiakkaitamme paremmin. Asiakasymmärrys onkin tärkeä työkalu, jolla yritys voi parantaa liiketoimintansa tulosta. Asiakkaiden tarpeet huomioivalla palvelu- ja tuotetarjonnalla yritys erottuu kilpailijoistaan ja hintakilpailun sijaan yrityksen on mahdollista saada parempaa katetta tarjoamistaan palveluista ja tuotteista. Hyödyntämällä asiakasanalytiikkaa yritys saa jatkuvaa, mitattavaa asiakasymmärrystä, joka on helppo kytkeä osaksi käytännön toimenpiteitä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että asiakasanalytiikka on vasta alku sille, että yritys voi palvella paremmin asiakkaitaan ja parantaa liiketoiminnan tuloksia.

Asiakasanalytiikassa kannattaa ehdottomasti lähteä liikkeelle itselle/yritykselle tärkeiden kysymysten asettamisesta; mitä analytiikalla halutaan saavuttaa? Tähän vaiheeseen käytetään tyypillisesti aivan liian vähän aikaa ja usein ratkaisevien kysymysten asettelu jää liian yleiseksi. Hyvä vinkki on kysymysten pilkkominen pieniin, erillisiin osiin ja niiden ratkaiseminen yksi kerrallaan, toki kokonaisuus aina mielessä. Toinen tärkeä varmistettava asia on, että voit kytkeä analyysien lopputulokset osaksi toimintaa. Eli voit toimia tiedon avulla.

9 vaihetta, miten pääset asiakasanalyytikassa alkuun

  1. Aseta selkeä tavoite
  2. Määrittele mitä asiakastietoa tarvitset
  3. Tee käytössä olevan asiakastiedon inventaario
  4. Tarvittaessa osta asiakastietoa tai suunnittele toimintamalli puuttuvan tiedon keräämiseksi
  5. Analysoi tieto ja kiteytä johtopäätökset
  6. Johda tiedolla
  7. Toimi tiedolla
  8. Mittaa ja analysoi tulokset
  9. Kehitä toimintamallia uuden tiedon ja kokemusten avulla

Jos lista tuntuu liian pitkältä, hyvä harjoitus voisi olla kohtien 1 ja 8 määritteleminen. Esimerkkinä tavoitteesta voi olla asiakaspoistuman pienentäminen.

Kuinka parannat asiakaspysyvyyttä asiakasanalytiikan avulla

Tämän blogin on kirjoittanut Peter Raikamo, Co-founder, Customer Intelligence Finland Oy.