CIFI – Asiakas ja markkina-analyysi BtoB

Asiakas ja markkina-analyysi antaa yrityksen johdolle selkeän kuvan yrityksen markkinatilanteesta taloudellisilla mittareilla tarkasteltuna. Analyysissä määritellään nykyisissä asiakkaissa oleva lisämyyntipotentiaali sekä prospektien uusmyyntipotentiaali. Analyysi jäsentää yrityksen aseman ja kasvupotentiaalin markkinoilla.

Ratkaisu

CIFI asiakas ja markkina-analyysin voima perustuu potentiaalimallinnukseen. Mallinnuksen perustana on koneoppiminen, jonka avulla voidaan ennustaa yksilöllisesti kaikkien suomalaisten yritysten vuosiostopotentiaali suhteessa analyysin kohteena olevaan liiketoimintaan. Analyysin tuloksia voidaan ryhmitellä monipuolisesti esimerkiksi arvoluokan, alueen, toimialan ja muiden yritysten taustatietojen perusteella.

Hyödyt

Asiakas ja markkina-analyysissä syntyvä potentiaalimalli mahdollistaa tietoon perustuvan toiminnan suunnittelun, tavoiteasetannan sekä parhaiden lisämyynti ja asiakashankinnan kohderyhmien valinnan.

Toteutus

Asiakasdata on toteutuksessa pääosassa. Ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan datan kattavuus sekä tarvittaessa dataa rikastetaan ulkoisen tiedon avulla. Mallinnuksessa käytetään yritysten taustatietoja kuten esimerkiksi toimiala, alue, yhtiömuoto, liikevaihtoluokka ja henkilöstömäärä. Oleellista on että mallinukseen valittavat taustatiedot löytyvät kattavasti Suomalaisista yrityksistä mallin yleistettävyyden takia.

Varsinainen analyysityö yhteenvetoineen vie noin viikon. Kalenteriajassa tyypillinen projekti kestää 2-4 viikkoa

Referenssejä

Olemme toteuttaneet asiakas ja markkina-analyysejä mm. Posti Oy ja Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Hinnoittelu  6 400€, alv0%, asiakas vastaa datan hankintakustannuksista

Hinnoittelu  9 900€, alv0%, CIFI vastaa datan hankintakustannuksista