CIFI – Asiakasdatan hyödyntämisen koulutus

Useissa yrityksissä pohditaan datan ja tekoälyn hyödyntämistä uuden liiketoiminnan luomiseksi ja nykyisen toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Monesti yrityksellä ei ole selvää kuvaa miten ja mistä lähteä liikkeelle. Yrityksellä voi olla paljon dataa, jonka liiketoiminnallisia hyötyjä ei ole kattavasti tutkittu ja otettu käyttöön. Datasta ei kuitenkaan saa lisäarvoa ellei sen hyödyntämiseen tehdä panostuksia. Panostukset voivat olla työmäärältään ja arvoltaan merkittäviä. Tästä syystä on tärkeää selvittää datan nykytila ja kuinka datasta saadaan konkreettisia hyötyjä liiketoiminnalle. Tämän jälkeen on helppo tehdä päätöksiä käytännön toimenpiteiden käynnistämisestä.

Sisältö

Koulutuksessa käytetään yrityksen omaa dataa. Yritys saa kattavan yhteenvedon datan laadusta, kattavuudesta ja soveltuvuudesta liiketoiminnan kehittämiseen. Kuolutuksessa käydään läpi miten erilaisia segmentointeja tai luokituksia voidaan hyödyntää osana asiakasanalyysejä. Havainnollistamme koneoppimisen tarjoamia mahdollisuuksia käytännön esimerkkien avulla. Tulosten tulkintaan käytetään Power BI työkalua.

Hyödyt

Koulutus antaa osallistujalle hyvän näkemyksen siitä miten omaa dataa voidaan lähteä hyödyntämään toiminnan kehittämisessä.  Kuolutuksessa toteutetut raportointiesimerkit,  asiakassegmentoinnit ja mallinnukset voidaan ottaa heti käyttöön yrityksen toiminnassa.

Toteutus

Ennen koulutuksen aloitusta varmistetaan  yrityksen oman datan käytettävyys koulutusta varten. Koulutukseen osanottajille toimiteteen etukäteismateriaalia tutustuttavaksi.  Koulutus toteutetaan asiakkaan tiloissa pidettävänä yhden päivän (9-16) workshopina.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu myynnin ja markkinoinnin johdolle sekä yrityksen liike- ja BI-toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Koulutuksen pitäjät

Koulutuksen pitävät Peter Raikamo ja Kari Marttinen.

LATAA – KOULUTUKSEN ESITE