CIFI – Asiakaspoistuman vähentäminen

Nykyisen asiakkaan säilyttämiseen panostettu euro tuottaa monin verroin paremmin kuin uuden asiakkaan hankinta. Tiedetään myös, että menetetyn asiakkaan takaisinvoittaminen on haasteellista. Asiakasarvoa menetetään myös asiakkaan ostojen vähentymisen kautta. Usein ostojen vähentyminen indikoi myös lopullista asiakaspoistumaa. Asiakkuuden säilyttämiselle ja kehittämiselle on selvät taloudelliset perusteet.

Ratkaisu

Neljä keskeisintä keinoa asiakas- ja liikevaihtopoistuman vähentämiseksi ovat: 1)  Asiakkaan ostovälin tai ostojen arvon negatiiviseen muutokseen reagoiminen, 2) asiakkaan tulevaa käyttäytymistä ennustavien mallien hyödyntäminen, 3) asiakkaan negatiiviseen palautteeseen reagoiminen, 4)  asiakas- ja liikevaihtopoistuman syiden analysointi. Kokemuksesta tiedämme, että näitä kaikkia neljää tietoa tulee hyödyntää parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Ratkaisussa tuotamme asiakaskohtaisesti tarvittavan tiedon yrityksen CRM- ja markkinoinninautomaatiojärjestelmiin.

Ennustavien mallien toteutuksessa käytämme koneoppimismenetelmiä asiakkaan vuosiosto- ja ostoajankohtien ennustamiseen. Ilmiöiden syiden selvittämiseen käytämme Influence mallinnusta ja tilastollisia yhteenvetoja.

Hyödyt

Ratkaisu mahdollistaa ennakoivien ja reagoivien toimintamallien käyttöönottamisen. Aikainen reagointi parantaa toimenpiteiden tuloksellisuutta ja näin vähentää asiakaspoistumaa sekä asiakkuuden arvon alenemista.

Toteutus

Ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan käytettävissä oleva data ja sen hyödyntämiseen liittyvät asiat. Varsinainen mallinnus- ja analyysityö yhteenvetoineen vie noin kaksi viikkoa. Kalenteriajassa tyypillinen projekti kestää 3-6 viikkoa.

Referenssejä

Olemme toteuttaneet kuvatun kaltaisia ratkaisuja mm. Smartum Oy, Posti Oy,  Matkapojat Oy, Tuokko Oy

Kustannusarvio: 10 240€, alv0%