BLOGI

katse

Mitä on asiakasanalytiikka?

Myönnettäköön, että ensimmäistä kertaa asiakasanalytiikkaan tutustuessani asiat vaikuttivat monimutkaisemmilta, kuin olisin osannut odottaa. Kuulostaako tutulta? Vaikka asiakasanalytiikka vaikuttikin alkuun monimutkaiselta kokonaisuudelta, tuntui se myös yhtä aikaa hyvin tärkeältä. On erityisen hienoa, että on olemassa ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä löytämään vastauksia heidän polttavimpiin kysymyksiin; kenelle kannattaa tehdä lisämyyntiä? Kuinka yritykseni voi estää asiakaspoistumaa? Kuinka voin seurata asiakkaani elinkaaren kehittymistä?

Lue lisää
asiakasanalytiikan liiketoiminta

Miten saat enemmän tehoa crm- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmistä

Asiakasymmärryksestä ja tiedolla toimimisesta on tullut tärkeitä kilpailukyvyn välineitä. Asiakasanalytiikka on ratkaisu, jonka avulla saat merkittävää lisähyötyä toteutetuista IT-investoinneista.

Jokaisen yrityksen IT-johtajalla on kaksi perushaastetta ratkaistavanaan. Ensimmäinen haaste on sisällöllinen, eli kuinka hyvin IT-järjestelmät ja organisaatio tukevat yrityksen liiketoiminnan asettamia vaatimuksia. Toinen haaste on taloudellinen, eli kuinka investoinnin kannattavuutta pidetään yllä ja kuinka IT-kulut pystytään pitämään aisoissa liiketoiminnan tarpeiden muutoksista ja lisäyksistä huolimatta. Kuulostaako tutulta?

Lue lisää
asiakasanalyysi 2

Kuinka parannat asiakaspysyvyyttä asiakasanalytiikan avulla

Kaikilla yrityksillä on asiakaspoistumaa. Osa on sellaista, johon yritys ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Erityisen mielenkiintoista kuitenkin on yrityspäättäjien arvio siitä, että noin 50 % poistuneista asiakkaista on sellaisia, joihin yritys olisi omalla toiminnallaan voinut vaikuttaa. Monilla yrityksillä on käytössään asiakasohjelmia ja asiakkaiden hoitomalleja, mutta ongelma muodostuu silloin, kun asiakas ei toimikkaan tavoitteiden mukaisella tavalla. Useimmissa tapauksissa haasteena on poistumavaarassa olevien asiakkaiden yksilöllinen ja oikea-aikainen tunnistaminen sekä toimenpiteiden toteuttaminen jatkuvana prosessina.

Lue lisää
palvelumme 2

Tiedosta kilpailuetua

Tieto on filosofian tietoteorian perinteisen määritelmän mukaan hyvin perustelu tosi uskomus.

Elämme nykyään tietoyhteiskunnassa, joka perustuu uuteen teknologiaan, uusiin toimintatapoihin ja uuteen osaamiseen. Tietoyhteiskunnassa informaation tuottamisella, jakelulla ja käsittelyllä on merkittävä osuus taloudessa ja kulttuurissa.

On sanottu, että tieto on valtaa ja tietoyhteiskunnassa sen merkitys korostuu entistä enemmän. Yrityksille tieto ei ole vain valtaa vaan myös sillä voi saavuttaa kilpailuetua nykyisillä hyperkilpailluilla markkinoilla.

Lue lisää
kasvun menestysreseptit

Asiakasanalyysin jatkuva hyödyntäminen

Tuotamme yritykselle kokonaisvaltaisen näkymän asiakkaiden kehittymisestä, trendeistä sekä toimenpiteiden lyhyen ja pitkän aikavälin tuloksista. Parhaat tulokset saavutetaan pitkäjänteisellä ja systemaattisella toiminnalla, juuri tässä jatkuva analytiikka on parhaimmillaan. LUE LISÄÄ CIFI ANALYTICS -PALVELUSTA

Lue lisää
asiakaskeskeisyydesta kilpailuetua

Asiakaskeskeisyydestä kilpailuetua

Asiakaskeskeinen lähestymistapa liiketoimintaan sekä tyytyväiset ja lojaalit asiakkaat muodostavat kasvun perustan. CIFI Analytics Platfrom™ analysoi jatkuvasti jokaisen asiakkaan käyttäytymistä. Jatkuva analyysi luo pohjan oikea-aikaiselle reagoinnille merkityksellisiin tapahtumiin. LUE LISÄÄ

Lue lisää