CIFI Analytics – Johda ja toimi tiedolla

CIFI Analytics on palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa dataan ja jatkuviin analyyseihin perustuvan toiminnan johtamisen sekä toimenpiteiden toteuttamisen tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Toimintamallin perustana on asiakkaiden ja asiakaskäyttäytymisen mallintaminen sekä analysointi suhteessa liiketoiminnan tuloksiin ja trendeihin.

 

CIFI Analytics palvelukonsepti

CIFI Analytics palvelussa on valmiit ratkaisut asiakkaiden elinkaaren, arvon, potentiaalisuuden, tulevan ostoajankohdan mallintamiseen, Segmentoinnit ja luokittelut määritellään tapauskohtaisesti. Käytännössä tämä mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan palvelun hyödyntämisen.

 

CIFI Action advisor

Action advisor on dataohjatun asiakasohjelman ja toimenpiteiden toteuttamisen työkalu. Action advisor hyödyntää kehittynyttä analytiikkaa, jonka avulla se tunnistaa asiakkuudessa tapahtuvia merkittäviä muutoksia ja yhdistää ne ennalta määriteltyihin asiakasohjelman toimenpiteisiin.

 

CIFI ANALYTICS PLATFORM

CIFI Analytics Platform on datan yhdistämiseen, täydentämiseen, jalostamiseen, varastointiin ja analysointiin kehitetty palvelualusta. Palvelu on tarkoitettu jatkuvaan toimintaan, jolloin dataprosessien ja analyysien kytkemisellä osaksi johtamista ja toimintaa saadaan suurin hyöty.

Tyypillisessä projektissa käyttöönotto kestää neljästä kahdeksaan viikkoa. Palvelun hyötyjä päästään nopeasti testaamaan ja todentamaan heti käyttöönoton yhteydessä.