CIFI – Lisämyynti

Jokaisen yrityksen haaste on löytää juuri ne asiakkaat, joille juuri nyt voisi myydä lisää. Tarve syntyy luontaisesti asetetuista tavotteita. Mitä laadukkaampaa tietoa yrityksellä on, sitä parempaa lisämyyntiä se tekee. Mitä tiedon laatu tarkoittaa? Lisämyynnin näkökannasta laadukas tieto kertoo lisämyyntipotentiaalin arvon, asiakkaalle hyödyllisen tuotteen tai palvelun sekä oikean ostoikkunan. Esimerkiksi myynnissä merkittävä osa ajasta kuluu erityyppisen tiedon keräämiseen ja kaikki tämä on pois varsinaisesta myyntityöstä.

Ratkaisu

Kehittyneen analytiikan avulla voidaan asiakaskohtaisesti määritellä asiakkaan ostopotentiaali, seuraava ostoajankohta ja asiakkaalle sopiva tuote/palvelu. Analyysit perustuvat kattavaan asiakastietoon esimerkiksi asiakkaan tausta-, ostotiedot ja verkkodata. Ennen varsinaisia analyysejä tehdään aina datan soveltuvuuden, laadun ja kattavuuden kartoitus, jonka avulla varmistetaan analyysin lopputulosten mahdollisimman hyvä laatu.

Hyödyt

Analyysin lopputulosten avulla voidaan rakentaa systematisoitu ja automatisoitu toimintamalli, joka varmistaa laadukkaiden lisämyyntitietojen jatkuva tuottaminen myynnille, markkinoinnille ja asiakaspalvelulle. Myynnissä toimintamalli vapauttaa aikaa kohteiden etsimisestä varsinaiseen myyntityöhön. Markkinoinnille voidaan tuottaa tarkempia ja oikea-aikaisempia kohderyhmiä sekä tuotesuosittelijan avulla auttaa sisällöntuotantoa. Asiakaspalvelussa tiedot voidaan tuoda osaksi asiakkaan kanssa käytävää keskustelua, lisämyynti on usein hyvää palvelua!

Toteutus

Data on toteutuksessa pääosassa. Ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan datan kattavuus sekä tarvittaessa dataa rikastetaan ulkoisen tiedon avulla. Lisämyyntimoottorin perustana toimivat potentiaalimalli, ostoajankohtaennuste ja tuotesuosittelijamallinnus.

Varsinainen analyysityö yhteenvetoineen vie kaksi viikkoa. Kalenteriajassa tyypillinen projekti kestää 3-5 viikkoa.

Referenssejä

Olemme toteuttaneet lisämyynnin ratkaisuja mm. Posti Oy, Smartum Oy, Easypark ja Matkapojat Oy.

Hinnoittelu tapauskohtaisesti

LATAA CIFI-LISÄMYYNTIESITE