ANALYTIIKKA

palvelumme 2

Tiedosta kilpailuetua

Tieto on filosofian tietoteorian perinteisen määritelmän mukaan hyvin perustelu tosi uskomus.

Elämme nykyään tietoyhteiskunnassa, joka perustuu uuteen teknologiaan, uusiin toimintatapoihin ja uuteen osaamiseen. Tietoyhteiskunnassa informaation tuottamisella, jakelulla ja käsittelyllä on merkittävä osuus taloudessa ja kulttuurissa.

On sanottu, että tieto on valtaa ja tietoyhteiskunnassa sen merkitys korostuu entistä enemmän. Yrityksille tieto ei ole vain valtaa vaan myös sillä voi saavuttaa kilpailuetua nykyisillä hyperkilpailluilla markkinoilla.

Lue lisää