Kehittyneellä analytiikalla lisäarvoa liiketoiminnalle

Kehittyneellä analytiikalla on kaksi merkittävää liiketoiminnallista hyödyntämiskohdetta. Tiedolla johtamiseen se luo jäsentelyä erilaisten segmentointien avulla; esimerkiksi ostopotentiaalisuuteen perustuva arvoluokittelu tai asiakkuuden tilaan liittyvä elinkaarisegmentointi. Tiedolla toimimiseen se tuo mm. ennusteita tulevaisuuden tapahtumista; esimerkiksi ennuste asiakkaan tulevasta ostoajankohdasta tai arvion ostettavista tuotteista tai palveluista. Kehittyneelle analytiikalle on ominaista koneoppimismenetelmiin pohjautuvat toteutukset.  Tämä mahdollistaa tulevien tapahtumien ennustamisen ja proaktiivisen toiminnan. Parhaimmillaan tulevia tapahtumia voidaan simuloida ja optimoida yrityksen resurssien käyttöä.

Luo toimintamalli kehittyneen analytiikan käytölle

Koneoppimismenetelmien laatuun vaikuttaa eniten käytettävä data. Yksittäisissä toteutusprojekteissa datan käsittely vie yleensä 60-70% työajasta. Hyvä oman datapääoman analyysi ja organisointi luo erinomaisen pohjan kehittyneen analytiikan jatkuvalle käytölle.  Eri tietolähteistä saatavasta datasta tulisi muodostaa oma analytiikkatietovarasto, jossa data on konvertoitu analyysimallien vaatimaan muotoon.

Analytiikka tuottaa tietoa raportoinnin tietovarastoon, josta BI ohjelmistoilla analyysien tulokset tuodaan tiedolla johtamisen näkymiin. Raportoinnin näkymään voidaan tuoda myös tiedolla toimimiseen liittyvää tietoa; esimerkiksi analytiikan suosittelemia markkinoinnin kohderyhmä tai myynnin kontaktilistoja.

Nämä kohderyhmät ja aktiviteettitiedot tulee integroida markkinoinninautomaatio ja CRM -järjestelmiin. Toimintaan kytkeytyminen luo jatkuvaa lisäarvoa ja kehittynyt analytiikka liittyy kiinteäksi osaksi päivittäistä toimintaa.

 

Jatkuvien toimintamallien luonti

Kehittynyt analytiikka mahdollistaa yksilöllisten toimenpiteiden toteuttamisen. Tiedolla voidaan ohjata esimerkiksi toimenpiteen ajankohtaa, sisältöä ja kanavaa. Monipuolisen tiedon tehokas hyödyntäminen vaatii businesslogiikan luontia ja toiminnan automatisointia. Toimenpiteiden tuloksellisuuden seuranta ja analyysi mahdollistavat koneoppimiseen perustuvien CIFI Action Advisor suositusten laadun parantamiseen.

 

CIFI:n kehittyneen analytiikan palvelu

Customer Intelligence Finland Oy auttaa yrityksiä kehittyneen analytiikkaratkaisujen toteutuksessa. Palveluna ostettava ratkaisu on usein kustannustehokas tapa käynnistää kehittyneen analytiikan liiketoiminnallinen hyödyntäminen. Toimimme yritykselle virtuaalisena analytiikka yksikkönä. Asiakas- ja liiketoiminta-analytiikan osa-alueella tuotamme merkittävää lisäarvoa, vaikka yrityksellä olisi omaa analytiikka osaamista.