PALVELUMME

YMMÄRRÄ. JOHDA. TOIMI.

Kilpailu asiakkaista on kiristynyt. Menestyminen edellyttää nyt tietoon pohjautuvaa johtamista ja suunnitelmallista toimintaa.

Liiketoimintaympäristön muutos edellyttää jatkuvaa uusiutumiskykyä. Yrityksillä tulee olla valmiudet hahmottaa ja ennakoida muutokset kohdemarkkinoilla ja asiakkaiden tarpeissa. Asiakasanalytiikka, syvällinen asiakasymmärrys ja selkeä käsitys kokonaisuudesta auttavat yritystä vahvistamaan kilpailuetuaan ja parantamaan tuloksia.

CIFI ANALYTICS

CIFI Analytics on palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa tietoon ja jatkuviin analyyseihin perustuvan toiminnan johtamisen ja toimenpiteiden toteuttamisen uudella ja tehokkaalla tavalla.

CIFI Analytics Platform on edistyksellinen analytiikkatyökalu, jonka avulla voidaan mallintaa asiakkaiden elinkaari ja potentiaali sekä syventää asiakasymmärrystä. Mallinnus tapahtuu yhdistämällä ja analysoimalla asiakas-, osto- ja asiointidataa. Yhdellä analytiikkaratkaisulla saat vastauksia moniin liiketoimintahaasteisiin ja valmiudet parantaa ja kehittää asiakaskokemusta.


Haluatko tietää CIFI Analytics palvelusta enemmän?

Lataa palveluesitteet alla olevista painikkeista:

KUINKA SITOUTAT UUDET ASIAKKAAT?

Elinkaari- ja arvoanalyysillä saat vastauksen moneen liiketoimintahaasteeseen.

OTA YHTEYTTÄ!