CIFI ANALYTICS -PALVELU

CIFI Analytics -palvelu

Kuvaus

CIFI Analytics on palvelu, jonka avulla yrityksesi siirtyy Excel -analyysien tekemisestä nykyaikaisen datahallinnan ja tekoälyanalytiikan hyödyntäjäksi. Palvelu yhdistää, jalostaa, varastoi ja analysoi yriyksen datan hyödyntämistä varten. Palvelu on tarkoitettu jatkuvaan toimintaan, jolloin dataprosessien ja analyysien kytkemisellä osaksi johtamista ja toimintaa saadaan suurin hyöty.

CIFI Analytics sisältää jatkuvan asiakkuuksien kehittymistä analysoivan tekoälyn sekä pitkäaikaisen kokemuksemme kuinka tekoälyn tuottamaa tietoa hyödynnetään liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa.

Tekoäly

CIFI Analytics -palvelun tekoäly koostuu useasta koneoppimiseen perustuvasta mallista. Ostopotentiaalimalli ennustaa asiakkaiden ja prospektien maksimaalista vuosiostopotentiaalia suhteessa yrityksen palveluihin. Mallin tulosten perusteella yritys voi määrittää mihin asiakasryhmiin keskittää toimenpiteet saavuttaakseen parhaan mahdollisen tuloksen.

Ostoajankohtamalli oppii asiakkaiden yksilöllisen ostofrekvenssin ja ennustaa tulevia ostoajankohtia. Oikein ajoitettujen toimenpiteiden avulla voit varmistaa tulevien ostojen toteutumisen ja tunnistat oikean hetken lisämyynnille. Hyvin hyödynnetyllä ostoajankohtaennusteella on myös suora positiivinen yhteys asiakaspysyvyyteen.

Asiakkuuden elinkaarimalli seuraa jokaisen asiakkaan elinkaarta yksilöllisesti ja tunnistaa poistumisvaarassa olevat asiakkuudet.  Palvelun tuottama tieto mahdollistaa varhaisen reagoinnin asiakkaan poistumariskiin. Tiedon avulla voidaan vähentää merkittävästi asiakaspoistumaa ja kasvattaa asiakkuuden elinkaaren kokonaisarvoa.

Hyödyt

CIFI Analytics palvelun avulla modernisoit yrityksen datahallinnan ja tiedollajohtamisen kokonaisuuden. Palvelun avulla kehität pitkäjänteisesti yrityksen liiketoimintaa, asetat organisaatiolle tavoitteita ja seuraat tulosten saavuttamista. Kokemuksemme mukaan palvelun hyödyntäminen jatkuvassa toiminnassa kasvattaa valittujen asiakassegmenttien liikevaihtoa 10-20%, kokonaisvaikutuksen ollessa 1-5%.

Miten CIFI Analytics -palvelu otetaan käyttöön?

  • Ennen palvelun käyttöönottoa on suositeltavaa toteuttaa CIFI Asiakasanalyysi joka luo pohjan ja suuntaviivat palvelun käyttöönotolle. Lue lisää asiakasanalyysistä täältä.
  • CIFI Analytics palvelun tekninen käyttöönotto on nopea toteutus, jossa CIFI Asiakasanalyysin toiminnallisuus automatisoidaan jatkuvaksi palveluksi.
  • Palvelu sisältää valmiit tekoälymallit, raportit ja analyysit asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen. Toteutuksessa huomioidaan yrityksen yksilölliset tarpeet.
  • Palvelua voi helposti laajentaa uusilla tekoälyratkaisuilla asiakkaan tarpeen mukaan.
  • Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Tuemme ja avustamme  tiedon analysoinnissa ja tietoon perustuvien käytännön toimenpiteiden suunnittelussa.

 

CIFI Analytics -palvelu tehostaa organisaation toimintaa,

helpottaa toimenpiteiden automatisointia.

Ei arvailuja vaan faktaan perustuvaa lisäarvoa!