CIFI ASIAKASANALYYSI

CIFI Asiakasanalyysi

Kuvaus

CIFI Asiakasanalyysi on ratkaisu asiakkuuksien kehittymisen analysointiin ja yrityksen nykyisen suoriutumisen arviointiin. Ratkaisu mahdollistaa nopean toteutuksen ja lisäarvon luomisen. Ratkaisu sopii hyvin asiakkuuksien johtamisen ja toiminnan kehittämisen työvälineeksi.

Analyysi

CIFI Asiakasanalyysi auttaa ymmärtämään yksilöllisesti asiakkaiden käyttäytymistä ja miten se vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin. Analyyseissä toteutetaan useita asiakkuutta kuvaavia segmentointeja ja ennusteita päätöksenteon tueksi. Ratkaisu mahdollistaa liiketoiminnan tarkastelun useasta eri näkökulmasta esimerkiksi yrityksen, liiketoiminta-alueen, myyntiryhmän tai vaikka yksittäisen myyjän osalta. Ratkaisu toteutetaan aina yrityksen tarpeiden ja yhdessä sovittavien tavoittein mukaisesti.

Hyödyt

Asiakasanalyysi antaa selkeä kuvan yrityksen suoriutumisesta erityyppisissä asiakkuuksissa. Analyysin tuloksien perusteella johdon on helppo arvioida hyötyjä, kehittää toimintaa ja asettaa tavoitteita. Kokemuksemme mukaan asiakasanalyysin hyödyntäminen jatkuvassa toiminnassa kasvattaa valittujen asiakassegmenttien liikevaihtoa 10-20%, kokonaisvaikutuksen ollessa 1-5%.

CIFI Asiakasanalyysin toteutus

Projektissa on aloitus- ja päätösworkshopit, sekä arviolta 1–3 työpalaveria. Projektin kesto on keskimäärin 2–4 viikkoa.

 

CIFI Asiakasanalyysin avulla löydät parhaat kasvunpaikat ja kehityskohteet, joilla yrityksesi liikevaihtoa ja kannattavuutta voidaan parantaa.