CIFI DISCOVER

Kuvaus

CIFI Discover on kattava tekoälyn kartoitusprojekti, joka on räätälöity organisaatioiden erityistarpeisiin. Tämä palvelu on suunniteltu tarjoamaan organisaatioille selkeä ja ymmärrettävä polku tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassaan. Palvelu kattaa kaikki vaiheet tietoisuuden kasvattamisesta ja mahdollisuuksien tunnistamisesta aina räätälöityjen, arvoa tuottavien ratkaisujen suunnitteluun.

CIFI Discover projektin vaiheistus:

  1. Kasvatetaan tietoisuutta tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista: Alkuvaiheessa keskitymme tekoälyn perusteiden ja potentiaalin esittelyyn. Yhteisteisten työpajojen avulla autamme avainhenkilöitä hahmottamaan, miten tekoäly voi muuttaa liiketoimintaympäristöä ja millaisia haasteita siihen saattaa liittyä.
  2. Kehityskohteiden tunnistaminen ja priorisointi: Tässä vaiheessa teemme yksityiskohtaisen analyysin organisaation nykytilasta ja tunnistamme yhdessä ne alueet, joissa tekoälyn käyttö on järkevintä ja tuottavinta.
  3. Ketterä kokeilu ja pilotointi: Aloittamalla pienimuotoisilla kokeiluilla varmistamme, että tekoälyn käyttöönotto sujuu suunnitelmien mukaan. Pilotointivaiheessa testaamme tekoälyn toimivuuden ja soveltuvuuden organisaation tarpeisiin.
  4. Liiketaloudellisen potentiaalin arviointi: Kokeilu- ja pilotointivaiheiden jälkeen teemme perusteellisen arvioinnin tekoälyn käytön taloudellisista vaikutuksista.
  5. Räätälöityjen ratkaisujen suunnittelu: Lopullisessa vaiheessa kuvaamme valitut tekoälyratkaisut, jotka parhaiten vastaavat organisaation tarpeita ja tavoitteita.

Hyödyt:

  • Ei enää arvailuja: Saat selkeän näkemyksen ja ymmärryksen siitä, mihin tekoälyn käytössä kannattaa panostaa, mikä mahdollistaa tarkemman budjetoinnin ja suunnittelun.
  • Optimoi resurssit ja investoinnit: Kattavan analyysin ja priorisoinnin avulla varmistamme, että resurssit ja investoinnit kohdennetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
  • Parempi ROI (Return on Investment): Kohdennettujen toimenpiteiden ja räätälöityjen ratkaisujen ansiosta saat paremman tuoton investoinneillesi.