BLOGI

Tutkimus suurten ja keskisuurten yritysten dataohjatusta myynnin kasvattamisesta.

Digitalisaatio on muuttanut myynnin ja markkinoinnin pelikentän dramaattisen nopeasti. Dataan perustuva asiakasymmärrys on tänä päivänä myynnin ja markkinoinnin tärkein polttoaine. Yritykset, jotka kykenevät datan kautta tekemään strategisia päätöksiä, linjaamaan toiminnan painopisteitä ja ohjaamaan arjen toimenpiteitä saavuttavat merkittävää kilpailuetua ja luovat kestävää perustaa liiketoimintansa kasvulle.

Muutoksen keskellä halusimme tutkia tarkemmin yritysten tiedolla johtamista sekä siihen liittyviä tavoitteita ja haasteita. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä mihin keskittyä, kun haluaa kasvattaa myyntiä dataohjatun asiakasymmärryksen avulla. Tätä tavoitetta vasten olemme laatineet tutkimusraportin loppuun myös suositukset dataan perustuvan toiminnan onnistumisen varmistamiseksi.

Myy datalla -tutkimus kohdistettiin suurten ja keskisuurten yritysten myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan ylimmälle johdolle Suomessa. Toteutimme tutkimuksen yhteistyössä myynnin kasvattamisen ammattilaisen Markkinointitoimisto Serus Oy:n ja älykkäisiin kyselyteknologioihin erikoistuneen ZEF Oy:n kanssa.

Myy datalla – tutkimuksessa vastanneiden  TOP3 tavoitteet ja haasteet:


 

Ota yhteyttä, jos haluat tutustua tutkimukseen tarkemmin ja keskustella.
Peter Raikamo, Co-founder, Customer Intelligence Finland Oy