ASIAKKAAT

Case Neste Oyj

YHTEISTYÖN KUVAUS

Neste Oyj on kerännyt monipuolisesti usean vuoden ajalta asiakkaiden NPS palautetta. Neste halusi selvittää kerätyn datan laatua ja miten NPS palaute vaikuttaa asiakkaan arvon tulevaan kehittymiseen.

Projektin toteutuksessa keskeiseksi osaksi muodostui NPS tiedon koostaminen useista järjestelmistä ja tämän tiedon liittäminen asiakkuuden arvoa kuvaaviin tunnuslukuihin. Tässä hyödynnettiin CIFI:n asiakkuuksien elinkaarimallia ja vaikuttavuusanalyysiä.

Analyysi antoi selkeän tuloksen ja uuden näkökulman päätöksenteolle sekä toiminnan kehittämiselle.

Analyysillä voitiin todentaa NPS:n yhteys asiakkaan arvon kehittymiseen

Analyysin perusteella kehitystoimet voidaan kohdentaa vaikuttavimpiin osa-alueisiin

Yhteistyö CIFI:n kanssa osoitti suurimman asiakasarvon syntyvän täysin eri tavalla, kun mitä alunperin ajattelimme. Analyysien perusteella pystymme jatkossa kohdentamaan toimenpiteemme huomattavasti tehokkaammin. Eurojen näkökulmasta ero on merkittävä.

Mika Hyötyläinen

Vice President, Neste Oyj

Case Oy Tuokko Ltd

YHTEISTYÖN KUVAUS

Vuonna 2016 Tuokko oli jäänyt useana vuotena kasvutavoitteista. CIFI toteutti asiakasanalyysin, jolla fokusoitiin liiketoiminta-alueiden ja asiakasvastaavien kasvustrategiaan. Muutoksen läpiviennin ja kasvun varmistamiseksi Tuokko otti käyttöön CIFI Analytics palvelun. Yhteistyö on jatkunut yli viisi vuotta. Toimintaa syvennetään ja kehitetään jatkuvasti yhdessä.

Kasvu 2016 – 2019
0,7 milj.€ / 15%

Liiketoiminnan kasvun johtamisessa CIFIn rooli on meidän yhteistyökumppanina ollut erittäin tärkeää. CIFIn tuottaman numeroihin perustuvan asiakasanalyysin ja sen säännönmukaisen läpikäynnin avulla olemme systematisoineet myynnin prosesseja ja myynnin tulosten seurantaa. CIFI on laadukkailla analyyseillään tuottanut uusia näkökulmia liiketoimintamme kehittämiseen

Janne Elo

KHT, Toimitusjohtaja, Partner, Hallituksen jäsen

Case CityKatsastus Oy

YHTEISTYÖN KUVAUS

Vuonna 2018 CityKatsastus Oy avasi pääkaupunkiseudulle uuden aseman, jonka markkinointi painottui ensimmäisenä toimintavuotena yleismarkkinointiin.

CIFI toteutti analyysin uuden aseman vaikutusalueesta ja markkinaosuudesta. Analyysin perusteella luotiin annettuun budjettiin perustuva optimoitu asiakashankinnan kampanjointimalli.

Toimintamallia testattiin kolmen kuukauden ajan. Saatujen tulosten perusteella uusi asema otettiin osaksi CIFIn analyysi- ja kampanjapalvelua. Yhteistyö on jatkunut yli yhdeksän vuotta.

Markkinaosuus kasvoi
10% yksikköä

Katsastusmäärät
kolminkertaistuivat

ROMI
173%

CIFI:n palveluilla on ollut tärkeä rooli yrityksemme asiakashankinnassa. Olemme saaneet CIFI:n asiantuntijalta yksilöllistä, yrityksemme tarpeet huomioivaa palvelua. Voimme luottaa CIFI:n henkilöihin ja tiedämme, keneen otamme yhteyttä ja saamme ihmiset hyvin kiinni.

Mika Kukkonen

Toimitusjohtaja, CityKatsastus Oy

Case Rukakatsastus Oy

YHTEISTYÖN KUVAUS

Katsastuslainsääntömuutos pienensi vuosittaista katsastusmarkkinaa 20%:lla ja tiukensi toimialan kilpailutilannetta merkittävästi. Muutos asetti Rukakatsastuksen markkinoinnille tiukat tulostavoitteet sekä tuloksen mitattavuuden vaatimuksen.

CIFI toteutti analyysin nykyisen aseman vaikutusalueesta ja markkinaosuudesta. Analyysin perusteella luotiin muuttuneeseen toimintaympäristöön perustuva optimoitu asiakashankinnan kampanjointimalli. Toimintamallin tuloksia seurattiin kuukausittain ja tulosten perusteella toimintaa optimoitiin joka kuukausi.

Saadut tulokset ovat olleet erinomaisia ja täyttäneet toiminnalle asetetut tavoitteet. Toimintamallista on muodostunut perusta jatkuvalle yhteistyölle.

Markkinaosuus kasvoi
4,8 %-yksikköä

Katsastusmäärien kasvu
45%

ROMI
360%

Tarkasti kohdennetuilla ja hyvin suunnitelluilla markkinointikirjeillä olemme saaneet kasvatettua markkinaosuutta kovan kilpailun omaavalla alalla. Hyvä ja asiakastarpeen huomioiva palvelu.

Marko Järveläinen

Toimitusjohtaja, Rukakatsastus Oy