KARI MARTTINEN

Partner, Co-founder

040 510 5139
etunimi.sukunimi@cifi.fi

Tausta:

Olen työskennellyt yli kahden vuosikymmenen ajan asiakastiedon, asiakasanalytiikan ja asiakkuusmarkkinoinin parissa. Tein jo 90-luvun alussa diplomityön kuinka itseorganisoituvalla neuroverkolla voidaan luokitella vähittäiskaupan kassakuitti-aineistoa asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseksi. Olen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa useita projekteja, joissa asiakasinformaatiosta on jalostettu liiketoimintaa hyödyttävää asiakastietoa. Pitkän työurani aikana olen nähnyt monia uusia teknisiä ratkaisuja, mutta aina tekniikka on ollut vain mahdollistaja ei ongelmien ratkaisija.

Tekniikan kehittyessä myös ympäröivä toimintakenttä on muuttunut. Vielä muutama vuosi sitten toimineet ratkaisumallit eivät enää tänä päivänä tuota haluttuja tuloksia. Kohdennetun markkinoinnin teesit muuttuvat, koska kuluttajien käyttäytymismallit muuttuvat yhä nopeammin. Markkinointiviestinnän määrän lisääntyessä kuluttajan kokemus tarjonnan mielekkyydestä nousee entistä suurempaan arvoon. Markkinoinnissa tämän päivän ja tulevaisuuden avainsanat ovat asiakasymmärrys ja asiakkaiden tavoitettavuus. Asiakasymmärrys mahdollistaa merkityksellisen sisällön luomisen asiakkaille ja sisältöä jaetaan oikea-aikaisesti oikeaa kanavaa käyttäen vastaanottajille.

Asiakasinformaatio, asiakasnalytiikka ja asiakastieto ovat tekijöitä, joiden parissa riittää varmasti töitä vielä seuraavaksikin kahdeksikymmeneksi vuodeksi.

PYYDÄ ASIANTUNTIJAA OTTAMAAN YHTEYTTÄ!

KASVUN MENESTYSRESEPTI

Asiakasanalyysin jatkuva hyödyntäminen.

LATAA ESITE!