KARI MARTTINEN

Kari MarttinenPartner, Co-founder

040 510 5139
etunimi.sukunimi@cifi.fi

Tausta:

Olen työskennellyt kolmen vuosikymmenen ajan asiakastiedon, asiakasanalytiikan ja asiakkuusmarkkinoinin parissa. Tein 90-luvun alussa diplomityön kuinka neuraalilaskenta menetelmällä (tämä on sitä nykypäivän tekoälyä) voidaan luokitella vähittäiskaupan kassakuittiaineistoa asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseksi. Olen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa useita projekteja, joissa asiakasdatasta on jalostettu liiketoimintaa hyödyttävää asiakastietoa. Pitkän työurani aikana olen nähnyt monia uusia teknologioita ja teknisiä ratkaisuja, mutta aina tekniikka on ollut vain mahdollistaja. Tärkeintä on ymmärtää mitä halutaan ja miten asian ratkaiset ei se millä sen ratkaiset.

Tulevaisuuden visio:

Tekniikan kehittyessä myös ympäröivä toimintakenttä on muuttunut. Vielä muutama vuosi sitten toimineet ratkaisumallit eivät enää tänä päivänä tuota haluttuja tuloksia. Asiakkaiden käyttäytymismallit muuttuvat yhä nopeammin ja digitalisaatio monipuolistaa asiakkaista kertyvän tiedon määrää. Jos tätä asiakkaasta kertyvää tietoa ei hyödynnetä, yritys hukkaa merkittävän menestyspotentiaalin.

Jokaisen yrityksen pitäisi viimeistään nyt kartoittaa olemassa oleva datapääoma. Suunnitelmallisesti lähteä muodostamaan datasta asiakasymmärrystä faktapohjaisen johtamisen tueksi. Antaa datan ohjata toimintaa. Omalla toiminnallaan asiakas viestittää mitä yritykseltä odottaa ja tästä kertyvää tietoa tulee hyödyntää päiväittäisessä toiminnassa.

PYYDÄ ASIANTUNTIJAA OTTAMAAN YHTEYTTÄ!